فروشگاه شانزلیزه

پاساژ میلاد قائم (شانزلیزه) طبقه سوم شرقی پلاک ۹
تلفن  تماس: ۶۶۹۷۹۲۳۳- ۶۶۹۷۹۲۲۵

فروشگاه فلسطین

فلسطین جنوبی – بعد از چهارراه لبافی نژاد – پلاک ۱۱۵ – ساختمان کاج – طبقه اول واحد ۳
تلفن : ۶۶۹۵۷۷۱۶